درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تاریخ پیامبر اسلام (ص) - بخش اول

انسان، موجودی کمال طلب است و بدین سبب قهرمانان و انسان های کامل را دوست دارد. این علاقه به حدی است که در نبود چنین قهرمانانی در واقعیت، در عرصۀ خیال و ادبیات و اسطوره، چنین قهرمانی برای خود می آفریند و ملت ها، جزء به جزء زندگی این قهرمان را دنبال می کنند و آن را به سنت تبدیل می کنند. وقتی از دین اسلام سخن گفته می شود، دیگر نیازی به حرکت خیال و آفریدن قهرمان نیست، زیرا قهرمان، خود حاضر است و از بیشترین واقعیت و وضوح تاریخی نسبت به قهرمانان سایر فرهنگ ها برخوردار است. در چنین وضعیتی انتظار می رود، ما مسلمانان، به تاروپود زندگی قهرمانمان، که قهرمان قهرمانان نیز هست، آگاهی داشته باشیم و مثل او عمل کنیم. صادقانه از خود بپرسیم، آیا واقعاً این چنین است؟ آیا واقعاً بدون عشق ورزی عمیق به پیامبر اسلام، که خود به خود با میل به شناخت کامل و عمل به سیره او همراه است، می توان از مسلمان بودن خود سخن گفت؟ اگر چنین پرسشی در ذهن شما نیز نقش بسته است، حتماً این درس را از دست ندهید. شما در این درس با موضوعاتی از قبیل اوضاع جزیره العرب پیش از ظهور پیامبر، حمله اصحاب فیل به مکه، ولادت پیامبر، طفولیت و جوانی پیامبر، ماجرای ازدواج و بعثت پیامبر، دعوت پنهانی، دعوت آشکار، محاصره اقتصادی، نقشه قتل پیامبر و ماجرای لیله المبیت آشنا خواهید شد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تاریخ پیامبر اسلام (ص) - بخش دوم

انسان، موجودی کمال طلب است و بدین سبب قهرمانان و انسان های کامل را دوست دارد. این علاقه به حدی است که در نبود چنین قهرمانانی در واقعیت، در عرصۀ خیال و ادبیات و اسطوره، چنین قهرمانی برای خود می آفریند و ملت ها، جزء به جزء زندگی این قهرمان را دنبال می کنند و آن را به سنت تبدیل می کنند. وقتی از دین اسلام سخن گفته می شود، دیگر نیازی به حرکت خیال و آفریدن قهرمان نیست، زیرا قهرمان، خود حاضر است و از بیشترین واقعیت و وضوح تاریخی نسبت به قهرمانان سایر فرهنگ ها برخوردار است. در چنین وضعیتی انتظار می رود، ما مسلمانان، به تاروپود زندگی قهرمانمان، که قهرمان قهرمانان نیز هست، آگاهی داشته باشیم و مثل او عمل کنیم. صادقانه از خود بپرسیم، آیا واقعاً این چنین است؟ آیا واقعاً بدون عشق ورزی عمیق به پیامبر اسلام، که خود به خود با میل به شناخت کامل و عمل به سیره او همراه است، می توان از مسلمان بودن خود سخن گفت؟ اگر چنین پرسشی در ذهن شما نیز نقش بسته است، حتماً این درس را از دست ندهید. شما در این درس با موضوعاتی از قبیل هجرت پیامبر به مدینه و پیمان نامه با یهودیان، ماجرای ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا (س)، جنگ احد، خندق، فتنه یهودیان بنی قریظه، ماجرای صلح حدیبیه، حجه الوداع، غدیر خم و رحلت پیامبر آشنا خواهید شد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آموزه هائی از تاریخ اسلام و سیره - بخش دوم

اگر شما، بعنوان موجودی خردمند، گفتن و شنیدن طوطی وار حوادث گذشته و ارائه صرف گزارش های تاریخی را در شأن خود نمی دانید.، شما به تاریخ تحلیلی علاقمند هستید. تاریخ تحلیلی، بررسی علمی یافته ها و گزارش های تاریخی برای رسیدن به واقعیت های تاریخی است. زمانیکه با چنین روشی به تاریخ صدر اسلام بنگریم، تاریخ تحلیلی صدر اسلام معنا پیدا می کند. رسیدن و کشف واقعیت های تاریخی این دوره، بخش اصلی دین داری یک مسلمان را تشکیل می دهد. اگر به عنوان یک مسلمان، علاقمند به محکم کردن پایه های عقلانی و تاریخی دین و مذهب خود هستید، اگر می خواهید به تصورات روشنی از هویت دینی خود دست پیدا کنید، حتماً این درس را از دست ندهید. شما در این درس، با موضوعاتی از قبیل حادثه سقیفه، خلافت سه خلیفه ی نخستین مسلمین، حکومت امام علی (ع) و اصول و ارزش های آن، نرمش قهرمانانه امام حسن (ع)، هدف امام حسین (ع) از بازگشت به حکومت و زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) آشنا خواهید شد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آموزه هائی از تاریخ اسلام و سیره -بخش اول

اگر شما، بعنوان موجودی خردمند، گفتن و شنیدن طوطی وار حوادث گذشته و ارائه صرف گزارش های تاریخی را در شأن خود نمی دانید.، شما به تاریخ تحلیلی علاقمند هستید. تاریخ تحلیلی، بررسی علمی یافته ها و گزارش های تاریخی برای رسیدن به واقعیت های تاریخی است. زمانیکه با چنین روشی به تاریخ صدر اسلام بنگریم، تاریخ تحلیلی صدر اسلام معنا پیدا می کند. رسیدن و کشف واقعیت های تاریخی این دوره، بخش اصلی دین داری یک مسلمان را تشکیل می دهد. اگر به عنوان یک مسلمان، علاقمند به محکم کردن پایه های عقلانی و تاریخی دین و مذهب خود هستید، اگر می خواهید به تصورات روشنی از هویت دینی خود دست پیدا کنید، حتماً این درس را از دست ندهید. شما در این درس، با موضوعاتی از قبیل تعریف تاریخ و اصول تاریخ نگاری اسلامی، وضعیت جزیره العرب در آستانه بعثت، وضعیت دو امپراطوری ایران و روم باستان، ولادت، بعث و دعوت و هجرت پیامبر (ص) آشنا خواهید شد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام

درس "از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام" در 7 بخش  تدریس گردیده

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

حکومت امیرالمومنین (ع)

درس "حکومت امیرالمومنین" در 6 بخش  تدریس گردیده

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید