درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

نرمش قهرمانانه - بررسی صلح تاریخی امام حسن (ع)

جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌هایی طولانی که از شکل‌گیری آن می‌گذرد، نمایش فعالی در عرصه سیاست خارجی خویش داشته است. این نمایش در برهه‌های مختلف البته با فراز و فرودهایی همراه بوده اما خط فکری نظام اسلامی و نگاه بین‌المللی آن همیشه به فعالیت و کنش و واکنش‌های عزت‌مندانه در عرصه دیپلماتیک اختصاص داشته است. عبارت «نرمش قهرمانانه» بی درنگ آدم را به یاد عنوانی می اندازد که حضرت آقا برای ترجمه ی کتاب صلح امام حسن (ع) انتخاب کرده بودند در این دوره به بررسی صلح تاریخی امام حسن و جوانب نرمش قهرمانانه طبق فرمایشات حضرت آقا می پردازیم.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آفتاب در مصاف - فصل اول

«آفتاب در مصاف»، مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری با موضوع علل و ابعاد واقعه‌ی عاشورا است. این مجموعه، تحلیل وقایع پیش و پس از عاشورا را به ترتیب تاریخی، در خود جای داده است و مرجع و منبع ارزشمندی در تبیین علل، ابعاد، اهداف و نتایج قیام حسینی و پاسخ به شبهات این حوزه است. مسئله اساسی ای که مقام معظم رهبری در این بیانات خویش، دست بر روی آن می گذارند، پرسش از چرایی و چگونگی تبدیل جامعه نبوی به جامعه اموی و امامت به سلطنت می باشد. به عبارت دیگر، ایشان از علل انحراف یا سقوط سیاسی مسلمانان می پرسد و آن را دنیاطلبی و سقوط اخلاقی مسلمانان پیدا می کند.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آثار و اسرار نماز

مهمترین نشانه بندگی و عبودیت و عبادت، نماز است. نماز دارای ارکان و اذکاری است که هر یک از آن ارکان خود به تنهایی بیانگر ارزش و اهمیت نماز و جایگاه ویژه آن در تحقق‌بخشی معنای بندگی، عبودیت و عبادت است. به عنوان نمونه، رکن سجده، بیانگر درک عظمت مسجود، اطاعت، فرمانبرداری و پذیرش سلطه و تسخیر اوست. از جمله آثاری که برای نماز را ذکرکرده اند. ذکر و یاد خداوند خود ده‌ها اثر و پیامد مثبت در سرنوشت بشر به جا می‌گذارد که می‌توان آن را هدف و فلسفه آفرینش دانست. اگر فلسفه آفرینش آدمی متاله شدن به عنوان خلیفه الهی است که از طریق عبودیت به دست می‌آید.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

حیات پاکان 2

کودکی خردسال را بنگر که چگونه هر رفتاری که پدر انجام می دهد، او نیز آن را تکرار می کند. او تکرار می کند، چون در پدر خود، کمال و توانایی می بیند و بدین سبب صادقانه او را دوست دارد و می خواهد همچون پدرش باشد. آیا ما دوستداران امامان معصوم،شناختی از کمال این انسان های کامل و حیات پاکشان داریم؟ آیا ما می دانیم که زندگی آن ها، چه سبک زندگی فردی و چه سبک زندگی اجتماعی و سیاسی شان، کامل ترین و جامع ترین الگوَ برای ماست؟ اگر می دانیم، باید دوستداران واقعی شان باشیم؟ آیا هستیم؟ انسان موجودی فراموش کار است و همواره بایستی از الگوی برایشان سخن گفت. درس حیات پاکان،در کنار درس های مشابه در باب زندگی امامان معصوم، یک تکرار مقدس است

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تجوید و آواشناسی قرآن کریم - بخش اول

«قرآن یک اثر هنری بی‌نظیر است، آن چیزی که در درجه‌ی اوّل دلها را مثل مغناطیس به سمت اسلام جذب کرد، همین جنبه‌ی هنری قرآن بود.» تجوید، تمرکز بر روی جنبه هنری قران است. اگر معیار دوستی، نیک اندیشیدن و نیکو سخن گفتن با دوست بدانیم، تجوید، هنر استحکام دوستی خود با قران و خدا با لحن و صوت خوش و درست ست. به زبانی علمی، علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آواشناسی در بر می گیرد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تفسیر سوره های توحید،عصروکوثر

«صاحبان فکر از قشرهای مختلف، بر روی نکات قرآنی تدبّر کنند، چیزهایی را از قرآن استفاده کنند، استنباط کنند، بفهمند و به سؤالات گوناگون درباره ی زندگی جواب بدهند.». تحقق عملی این درخواست مقام معظم رهبری، منوط به تفسیر قران است. تفسیر قران، استنطاق و به سخن درآوردن آن و به خدمت گرفتن وحی الهی برای ساماندهی زندگی و درمان دردهای بشر است. در این درس، قابلیت قران در این زمینه نشان داده شده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید