درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تجوید و آواشناسی قرآن کریم - بخش سوم

«قرآن یک اثر هنری بی‌نظیر است، آن چیزی که در درجه‌ی اوّل دلها را مثل مغناطیس به سمت اسلام جذب کرد، همین جنبه‌ی هنری قرآن بود.» تجوید، تمرکز بر روی جنبه هنری قران است. اگر معیار دوستی، نیک اندیشیدن و نیکو سخن گفتن با دوست بدانیم، تجوید، هنر استحکام دوستی خود با قران و خدا با لحن و صوت خوش و درست ست. به زبانی علمی، علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آواشناسی در بر می گیرد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آموزه‌های تربیتی سوره حجرات

کمال دین اسلام، سبب شده است تا در زمینه ی تنظیم روابط فردی میان انسان ها در جامعه، احکام و مقرراتی مترقی داشته باشد. پیامبر اسلام بعنوان یک مربی بزرگ، بر مبنای این آموزه های تربیتی، جامعه نبوی را تشکیل داد.سوره حجرات، یکی از سوره هایی است که به تشکیل این جامعه کمک نمود و هم اکنون نیز می توان از آن در جهت ایجاد جامعه اسلامی مدد گرفت. در این درس، حجت السلام و المسلمین قرائتی، با بیانی زیبا، آموزه های اساسی این سوره را تبیین نموده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با تاریخ ائمه بقیع (ع)

شیعه بودن، دوستدار امامان معصوم بودن است و این دوست داشتن، در الگو قرار دادن زندگی آن ها نمود پیدا می کند. بدین سبب، مقتضای شیعه بودن، آگاهی کامل از زندگی کسانی است که آن ها را مولای خود و هدایت کننده زندگی خود قرار داده ایم. تاریخ زندگی امامان معصوم، تاریخ یک اندیشه و آرمان یا واقعیت نیست، بلکه تاریخ عینیت یافتن حقیقت، آرمان و اخلاق و انسانیت در واقعیت است. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با ارائه این درس، به دنبال برداشتن گامی کوچک برای شناخت این تاریخ مقدس است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با آیین زندگی - بخش اول

علم اخلاق همچون علم سیاست، نوعی حکمت عملی است؛ بدین معناکه هدفش از شناساندن فضائل و رذایل، صرفا توصیف خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه آموزش شیوه رفتار یا راه های جذب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها به انسان هاست. این بخش دوم علم اخلاق، اخلاق کاربردی نام دارد و در آن به هنجارهای مورد نیاز در حوزه های مختلف فعالیت بشری در حوزه های فردی و اجتماعی پرداخته می شود. در درس حاضر، به این هنجارها به مثابه آیین زندگی پرداخته شده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با آیین زندگی - بخش دوم

علم اخلاق همچون علم سیاست، نوعی حکمت عملی است؛ بدین معناکه هدفش از شناساندن فضائل و رذایل، صرفا توصیف خوبی ها و بدی ها نیست، بلکه آموزش شیوه رفتار یا راه های جذب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها به انسان هاست. این بخش دوم علم اخلاق، اخلاق کاربردی نام دارد و در آن به هنجارهای مورد نیاز در حوزه های مختلف فعالیت بشری در حوزه های فردی و اجتماعی پرداخته می شود. در درس حاضر، به این هنجارها به مثابه آیین زندگی پرداخته شده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

کتاب اندیشه2(دکترغفارزاده)- بخش دوم

توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا؛ بلکه عبارت است از اعتقاد به خدا، رسولش و اولیای الهی و کفر به طاغوت. ایمان، امری انتزاعی نیست و به مثابه یک فرایند چند مرحله ای و پدیده ای چندبعدی، مراحل کمالش را در زندگی اجتماعی و سیاسی طی می کند. در کتاب اندیشه اسلامی دکتر غفارزاده و عزیزی، کاملا به این حقیقت بنیادین توجه شده است و استمرار ایمان به خدا و وحی الهی تا اعتقاد به ولایت فقیه دنبال شده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید