غربالگری سندروم داون در بارداری چالش ها و راهکارها

غربالگری سندروم داون در بارداری چالش ها و راهکارها


60 دقیقه

2 جلسه
شعار درس

  با غربالگری صحیح، دنیای بهتری را برای کودکان داون بسازیم.

اهداف درس
  • آشنایی با غربالگری سندروم داون در بارداری و راهکارهای غلبه بر چالش­های آن
  • تفاوت بیماریابی و غربالگری را تشخیص دهد.
  • فرایند غربالگری را به بیان خود توضیح دهد.
  • استانداردها و زمینه­ های لازم برای غربالگری را تبیین کند.
  • راهکارهای ارئه شده در جلسات برای اصلاح فرایند غربالگری را ارزشیابی کند.
درباره درس

سندروم داون نوعی بیماری ژنتیکی است که براثر ناهنجاری در کروموزوم شماره 21 ایجاد می­شود. امروزه با استفاده از غربالگری سندروم داون در بارداری درصدی را برای به دنیا آمدن کودک با سندروم داون اختصاص می دهند.

 اما آیا تمام احتمالات بدست آمده تا کنون صحیح است ؟

تمامی فرآیندهای تشخیص این سندرم به درستی انجام می شود؟

در  این دوره جناب آقای دکتر محمد شریعتی در ابتدا ویژگی‌های برنامه‌های غربالگری از منظر چهارچوب‌های علمی را توضیح داده و نحوه اجرای برنامه غربالگری بارداری و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته را مورد بحث و بررسی قرار می­دهند و سپس راهکارهای پیشنهادی خود را برای اصلاح فرایند غربالگری حاضر ارائه می­دهند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر
جهت ارسال نظر لازم است وارد سامانه شوید
ورود به سامانه