شیوه های تفریح سالم با نگاه به آموزه های اسلامی


132 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

تفریحی برای کار،

کاری برای تفریح

اهداف درس
  • آشنایی با جایگاه تفریح در دین اسلام
  • شناخت تفریحات سالم تقویت کننده انسان
  • شناخت عوامل مؤثر در شادی
  • آشنایی با موانع تفریحات سالم
درباره درس

«بر خردمند است که تا زمانی که عقلش معیوب نشده است زندگی خود را بر چهار قسمت تقسیم نماید: مناجاتی با پروردگار، ساعتی برای اندیشیدن، کار و تلاش و لذت و تفریحات سالم. این تفریحات، کمکی برای آن سه فعالیت می باشند». افراط و تفریط در هرکاری ناپسند است و این در باب نسبت کار و تفریح نیز صادق است. «پیرمرد با چهره ای درهم شکسته به جوان روبه رویش می گوید: انسان برای کار کردن به این دنیا آمده است. خواب و تفریح را کنار بگذار، به قدر کافی بعد از مرگ خواهیم خوابید. جوان کسل هم بدون رودربایستی به او پاسخ می دهد: من این دنیای یکنواخت و خسته کننده مورچه ای شما را نمی خواهم. برایم این جهان، جای تفریح و لذت بردن هرچه بیش تر است». نظرتان در باب این گفتگوی صریح مابین این پیرمرد و جوان چیست؟ می توانید حدس بزنید که آن ها شیوه زندگی متعادلی ندارند. جهانی را تصور کنید که در آن شبی و خوابیدنی کامل نباشد. ذهن انسان با هر شب خوابیدن، دوباره احیا و تازه می شود. بدین سبب این اتفاق مساوی پایین آمدن کیفیت زندگی مان و بعدها از دست رفتن آن می باشد. دلیل ما برای مخالف با آن پیرمرد این است که به این نکته توجه نمی کند. جهانی را تصور کنید که در آن، نیازی به کار کردن نیست. همواره بخورید و بخوابید. در چنین وضعیتی، خیلی زود، نخوابیدن، نخوردن و کار و زحمت را بر خود تحمیل خواهید تا دوباره مزه ی خواب و خوراک را بفهمید. این واقعیت در باب رابطه ی تفریح و کار نیز صادق است. تفریح خوب زمانی اتفاق می افتد و به بیان عامیانه به آدمی می چسبد که انسان روزهایی را سخت کار کرده باشد. بعد از این چنین تفریحی نیز انسان دلتنگ کارش می شود. بنابراین انسان متعادل، تفریح می کند تا به خوبی کار، نیایش و اندیشه نماید و کار و تلاش می کند تا تفریح نماید. با چنین نگاهی است که بحث تفریحات سالم به یکی از محورهای اندیشیدن در باب سبک زندگی عقلانی و اسلامی تبدیل می شود. با گذراندن این درس، به تفریح همچون مکمل کار، نگاهی مثبت پیدا خواهید نمود و به دنبال گنجاندن وقتی برای تفریحات سالم در برنامه زندگی تان برخواهید آمد. از سوی دیگر با توجه به شناختی که در این درس از تفریحات سالم پیدا کرده اید، به راحتی خود را در مسیر درست تفریح کردن خواهید یافت.

این درس تحت عنوان «شیوه های تفریح سالم با نگاه به آموزه های اسلامی» در 6 جلسه توسط استاد غلامرضا خوش نیت ارائه شده است. استاد ابتدا به شناساندن معنای تفریح، اهمیت و جایگاه تفریح در دین اسلام و عوامل مؤثر در شادی پرداخته است. ایشان در ادامه به معرفی مصادیق تفریحات سالم تقویت کننده بعد جسمانی، اجتماعی و روانی انسان از جمله ورزش، پوشاک، صل رحم، دیدار با دوستان، رشد معنوی و عقلانی و هیجانی می پردازد. در نهایت در این درس با موانع تفریحات سالم همچون وابستگی به دنیا، فقدان معنا و زندگی در گذشته یا آینده آشنا خواهید شد. بیایید با یکدیگر نگاهی به گوشه ای از سخنان استاد بیندازیم. «چه چیزی در شادی بسیار تأثیرگذار است؟ تحقیقات نشان داده اند محیط و روابط اجتماعی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. اما در کنار این عامل باید توجه داشته باشید که ابتدا باید شادی را انتخاب کنیم. باید باور کنیم که می توانیم شادی و خوشی مان را انتخاب کنیم».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
شیوه های تفریح سالم با نگاه به آموزه های اسلامی

این درس تحت عنوان «شیوه های تفریح سالم با نگاه به آموزه های اسلامی» در 6 جلسه توسط استاد غلامرضا خوش نیت ارائه شده است. استاد ابتدا به شناساندن معنای تفریح، اهمیت و جایگاه تفریح در دین اسلام و عوامل مؤثر در شادی پرداخته است.

فرم ارسال نظر
جهت ارسال نظر لازم است وارد سامانه شوید
ورود به سامانه