شرحی بر راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب

شرحی بر راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب


172 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

از غافلان انقلاب دوم گویان

تا رهروان گام دوم جویان

اهداف درس
  • آشنایی با تحلیل راهبردی و کلان بیانیه گام دوم
  • شناخت ماهیت واقعی انقلاب اسلامی ایران
  • آشنایی با وضعیت فرهنگی و تمدنی ایران قدیم
  • آشنایی با وضعیت فرهنگی و تمدنی ایران معاصر




درباره درس

سینه سپر کرده بودند و با دستانی خالی رو بسوی تانک ها و تیر تفنگ ها هجمه می بردند. به راستی در چنین وضعیتی، در ذهن و قلب آن ها چه می گذشت؟. «چرا غرب پیشرفت کرد و ما عقب ماندیم؟ ما دارای تمدن و امپراطوری بزرگی در دوران باستان و در دوره ی اسلامی بوده ایم. به راستی چه شد که آن دوران زیبا به سر آمد و سرزمین مان و عزت مان به تاراج رفت؟ بایستی کاری کرد. باید دوباره ایرانی مقتدر ساخت». آن ها حاضر شده بودند برای رسیدن به این آرمان زیبا و ممکن، جان خود را فدا کنند. آن خون ها ثمر داد و انقلاب پیروز شد، ادامه یافت و ملتی برای قرن ها دوباره استقلال و عزت و قدرت خود را بازیافت. حال نوبت به پیش رفتن بیش تر انقلاب در بستر امنیت و استقلال و اقتدار مذکور بود که  صدایی پیشاپیش به گوش رسید: به گام دوم انقلاب خوش آمدید. انقلابی رخ می دهد. کشتی ای، به سوی مقصود و هدف روشنی، به راه می افتد. ملتی کنج آرام و تاریک و دنج سلطانی خود را رها می کند و  دل به خروش آب ها و امواج اقیانوس ها می دهد. با حوادث متعددی از جنگ ها و فشارها و توطئه ها و تهدید ها دست به گریبان می شود و دست به گریبان است که ناگهان صدای دیده بان را می شنود که می گوید: مقصد پیداست، نیمی از راه را رفته ایم. چه سکوت ناگهانی زیبای مبهم عجیبی، چه خبر والایی. اما ذهن و جسم ساکنان کشتی، هنوز درگیر حوادث پیشین و اتفاقات چند لحظه ی پیش است. علی رغم این، کسی که باید این صدا را شنیده باشد، صدای آن را شنیده است. روح تک تک اعضای کشتی، از معنای آن سخن تا انتها چشیده است. پس نگران سکوت و ابهام آن ها نباش. خیلی زود متوجه معنای آن خواهند شد. خیلی زود، روح آن ها، در گوشه ای با جسم و ذهنشان، خلوت خواهند نمود و معنای آن سخن را برایشان ترجمه خواهد نمود. این درس، مقدمه ای بر آن مجلس دلنشین هر کسی با خود خویش است. مقدمه ای بر مجلسی که هر کس به خود، آن خبر مسرت بخش را می دهد. ادعایی بیش از این نداریم. از کسی، حقیقتی، پیامی و امیدی، سخن نمی رانیم. پیام آوری نیستیم، گوینده ی خبری نیستیم، تنها خبری از پیام مسرت بخشی که خواهد آمد، داریم. به سلسله درس های «تبیین گام دوم انقلاب» خوش آمدید.

این درس تحت عنوان «شرحی بر راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب» در شش جلسه توسط دکتر ابوذر یاسری ارائه شده است. در موضوعات مهم، گاهی سخت ترین کارها، حرکت و به پیش رفتن است. در چنین مواقعی، آدمی در همان ابتدای راه می ماند و وظیفه ی خود را تشریح نخستین جملات می داند. استاد در این درس، ورودی مستقیم و محتوایی به موضوع بیانیه گام دوم انقلاب نداشته است و صرفاً درصدد توصیفی کامل از نخستین بخش آن، یعنی ماهیت واقعی انقلاب اسلامی ایران، برآمده است. او تحقق این هدف اصلی را از طریق بحث عمیق، راهبردی و کلان از سیر تاریخ ایران از گذشته تا کنون، انجام داده است. نتیجه ی بحث، روشن شدن پاسخ سه پرسش ایران چه بود؟(گذشته دور)، ایران چه شد؟(گذشته نزدیک) و ایران چه هست؟ از چهار منظر جغرافیایی، قدرت سیاسی و وضعیت تمدنی و معنویات می باشد. در این میان موضوعات متنوع شکلی، روشی و محتوایی مطرح شده اند، که درس را بسیار جذاب نموده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
شرحی بر راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب

فرهنگنامه‌ها «بیانیه» را به معنای اطلاعیه یا نوشته‌ای که از سوی یک سازمان، حزب، و یا شخص مسئول صادر می‌شود دانسته‌اند

فرم ارسال نظر
جهت ارسال نظر لازم است وارد سامانه شوید
ورود به سامانه