آیین زندگی - اخلاق کاربردی

آیین زندگی - اخلاق کاربردی


132 دقیقه

6 جلسه
شعار درس

زندگی خوب و موفق

آداب دارد

اهداف درس
  • آشنایی با اخلاق گزینش همسر
  • آشنایی با اخلاق گفتگو و نقد کردن
  • شناخت آثار و آداب دعا
  • شناخت انواع دوستی و حقوق آن ها

 

درباره درس

«از خدا جوییم توفیق ادب - بی ادب محروم گشت از لطف رب». یادش بخیر، هنوز در آغاز آموختن الفبای زبان بودیم که معلم با خطی خوش روی تخته سیاه نوشت: «ادب، آداب دارد». ما با آن چهار حرفی که آموخته بودیم، حالا می توانستیم جمله ای با ظاهری زیبا را بنویسیم. زمانی که نوشتن آن را تکرار می کردیم، نمی دانستیم که آن جمله، همزمان تمام معنای الفبای انسانیت را نیز دربرمی گیرد. بعد از سال ها علم اندوزی، حالا دوباره به آن جمله رسیده بودیم و می دانستیم که ادب، یعنی کلید همه فضائل، آداب دارد و آموختن این آداب به معنای تبدیل شدن به یک انسان خوب و همزمان شهروند، همسر، پدر و دوست خوب است. دانستیم که هر کاری از گفتگو تا نیایش و ارتباط با هر چیزی از انسان ها تا محیط زیست، آداب خاص خود را دارد. به راستی پی بردیم که آن ادب و این آدب، لطفی از پرودگار به هر انسانی است. این چنین بود که اگر در آن زمان، متأثر از این جمله، به دنبال این بودیم که به کودکی با ادب تبدیل شویم، هم اکنون به دنبال آموختن آداب کارها، برای تبدیل شدن به یک انسان خوب بودیم. علم اخلاق را معمولاً به دو قسم نظری و عملی تقسیم می کنند. قسم نخست، فضیلت ها و رذیلت ها را توصیف می کند و در بخش دوم، نحوه آراستن خود به یکی و پیراستن دیگری از خود را می آموزیم. با این علم در واقع، از وضعیت نامناسب موجود خود دور می شویم و به سوی وضعیت و تصویری ایده آل و زیبا از خود می رویم. بدین سبب است که این اخلاق را از جهتی می توان آیین زندگی و یا اخلاق کاربردی نامید. انسان موجودی اخلاقی است و نیاز او به فضیلت، از درونش می جوشد. اگر می خواهید به این نیاز فطری خود، فارغ از بحث های پیچیده نظری، پاسخ دهید. اگر راز موفقیت در کارها را می خواهید و در پی پاسخ به این سؤال هستید که در موقعیت های مختلف چگونه باید عمل نمایید. شما گام نخست ورود به درس حاضر را برداشته اید. با درس «آیین زندگی-اخلاق کاربردی» در خدمت شما هستیم.

این درس در 6 جلسه توسط استاد علی سرلک ارائه شده است. هدف اصلی استاد، ترسیم آدابی است که آموختن آن ها به معنای آموختن رموز درست انجام دادن کار خود در هر زمینه ای است. ایشان این هدف را  ضمن پرداختن به موضوعاتی محوری از قبیل اخلاق گزینش همسر، اخلاق گفتگو و نقد، اخلاق نیایش و اخلاق رفاقت و دوستی به پیش می برد. بیایید قبل از ورود به درس، به گوشه ای از سخنان استاد نگاهی بیندازیم. « تا قبل از اینکه ازدواج کنید، فقط و فقط به فکر خودتان باشید و به نفع خودتان فکر کنید. یعنی اینکه اگر می خواهید به خواستگاری بروید یا کسی به خواستگاری شما بیاید، به این فکر کنید که آیا من با او خوشبخت می شوم یا نه. ازدواج ترحمی و تأسفی نکنید. ازدواجی که گمان کنید اگر این اتفاق نیفتد، زمین به آسمان و آسمان به زمین می افتد».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید