جلسه
شعار درس

بی توجهی به قرائت قرآن

فریب شیطان

اهداف درس
  • آشنایی با روش صحیح خوانی قرآن
  • شناخت حروف مقطعه و روش تلفظ آن ها
  • آشنایی با حروف ناخوانا
  • آشنایی با تشدید، مد، تنوین و وقف
درباره درس

به وحی اعتقادی ندارد و کتاب خدا را امری قابل توجه نمی یابد. او را به خودش واگذار که او با دستان خود، راه خیر و برکت عظیمی را بر خود بسته است؛ نعمتی که در این جهان و آن جهان، دست آدمی را می گیرد و به بالا می کشاند. با چنین شخصی، کاری نداریم، روی سخن با کسی است که ژستی روشنفکرانه و فیلسوفانه به خود می گیرد و می گوید: از ظاهر این اقیانوس چشم بپوشید و به اعماق معنای آن سفر کنید. غواصی قابل در استخراج مرواریدهای کف این اقیانوس باشید. به او می گویم: فریب بزرگی خورده ای. خود را از نعمت بزرگی محروم کرده ای. قرآن، اعجازش را همزمان در شکل و محتوایش دارد. تا کنون برایت اتفاق نیفتاده است به سخن گفتن عزیزی گوش دهی، فقط برای این که گوش داده باشی. تو فقط از کلام نگذشته ای که به گوینده کلام نیز پشت کرده ای. مگر پیامبرمان نگفت: «اگر می خواهید با خدا سخن بگویید پس قرآن بخوانید». چه وضعیت زیبا و آیده آلی است زمانیکه آموختن معارف قرآنی را با آموختن مهارت های قرآنی با یکدیگر به پیش ببریم. مهارت های بسیاری وجود دارند که ما انسان ها برای موفقیت در زندگی دنیوی، به دنبال کسب آن ها می رویم. آیا به راستی فراگرفتن مهارت های قرآنی شامل روخوانی، روان خوانی، قرائت و تجوید و حفظ، اثری کم تر از فراگرفتن این مهارت ها دارد؟. در مهارت روخوانی قرآن، هدف، آموزش روش صحیح خواندن و نه زیباخواندن آیات می باشد. این روش، روشی دیداری است و در آن بر شمرده خوانی و مجموعه ای از قواعد تأکید می شود. این قواعد زمانی تدوین شدند که بعد از گسترش اسلام به سرزمین های دیگر، تازه مسلمان شده ها نمی توانستند قرآن را به شیوه صحیح بخوانند. این قواعد هنوز نیز برای همه مسلمانان غیرعرب، کارایی دارند و ابزاری مناسب برای آن ها برای رسیدن به درجه ای است که بتوانند آیات قرآن را درست تلفظ نمایند و به گونه ای صحیح بخوانند. این گام نخست مواجهه با قرآن و ترتیل و تلاوت آن است. بر مبنای این مهارت است که بعد از آن می توانیم به سراغ روان خوانی و زیبا خواندن قرآن برویم تا این گونه، برای خود و دیگران، زمینه بیش تری برای بهره بردن از زیبایی قرآن فراهم آوریم.

این درس تحت عنوان « آموزش روخوانی قرآن مجید» توسط استاد داوود تک فلاح در 6 جلسه ارائه شده است. هدف استاد، آموزاندن روش صحیح خواند قرآن با تکیه بر قواعد موجود در  این زمینه است. ایشان این هدف را از طریق پرداختن به موضوعاتی از قبیل الفبای زبان عربی، حروف مقطعه و نحوه تلفظ آن ها، حرف ساکن، تشدید، مد، آشنایی با تنوین و وقف و حروف ناخوانا به پیش می برد. بیایید با یکدیگر به بخشی از سخنان استاد، نگاهی بیندازیم. « برای آموزش و یادگیری قرائت صحیح قرآن مجید، نخست باید با اصول کتابت و علامت گذاری یا روخوانی قرآن آشنا باشیم. و پس از آن با یادگیری قواعد تجوید و وقف و ابتدا، قرائت آن را تکمیل نمود. هدف ما آشنایی با این اصول کتابت است تا قرآن آموزان، قرآن را به صورت صحیح و روان بخوانند».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید