آموزش‌های این درس و مهارت‌های آن به خوبی می‌تواند راهنمای زوجین برای حل تعارضات باشد و از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کند.

این درس که یکی از درس‌های دوره توانمندسازی خانواده‌ها و شهروندان در مدیریت بحران کرونا می‌باشد و به جهت توانمندسازی خانواده‌ها طراحی و تولید شده است، توسط دکتر میر سبحان سادات در ۶ جلسه ارائه شد؛

در این درس، استاد ابتدا به مفهوم تعارض در زندگی زناشویی، در سه جلسه  بعدی به عوامل ایجادکننده تعارض در زندگی زناشویی و در ادامه به راهبردها و اصول حل تعارض و آشنایی با حل تعارض در شرایط کرونا می پردازد؛

در سراسر زندگی زناشویی با چالش‌ها و تعارض‌هایی روبرو هستیم، وجود تعارض‌ها برای زندگی خطرناک نیستند اما چگونگی مواجه با این تعارض‌ها می‌تواند خطرساز باشد؛ مخصوصأ در شرایط خاص کرونا که زوجین با مسائل جدیدی روبرو هستند.

آموزش‌های این درس و مهارت‌های آن به خوبی می‌تواند راهنمای زوجین برای حل تعارضات باشد و از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کند.