این درس در 6 جلسه تهیه شده و در هر فصلی شما با مثال‌های کاربردی و چالش‌های روز به خوبی به قواعد تربیتی برای ارتباط بهتر با فرزندان خود دست پیدا خواهید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ درس "قواعد تربیتی برای ارتباط بهینه با فرزندان" که یکی از درس‌های دوره توانمندسازی خانواده‌ها و شهروندان در مدیریت بحران کرونا می‌باشد و به جهت توانمندسازی خانواده‌ها طراحی و تولید شده است، توسط استاد سجاد مهدی‌زاده ارائه شد.

این درس در ۶ جلسه با عنوان‌های اصول کلی ارتباط با فرزندان، روش‌هایی در تربیت کودکان، مدیریت تغذیه، خواب و اصول بهداشتی، نقش بازی در تربیت و مدیریت بازی فرزند، تربیت جنسی کودک، تربیت رسانه‌ای و مدیریت ارتباط فرزندان تهیه شده است، در هر فصلی شما با مثال‌های کاربردی و چالش‌های روز به خوبی به قواعد تربیتی برای ارتباط بهتر با فرزندان خود دست پیدا خواهید کرد.