دوره‌های مجازی اساتید و مدیران گروه‌های معارف اسلامی و دانشجویان از چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه آغاز خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دوره‌های مجازی فعالیت کلاسی استادان و مدیران گروه‌های معارف اسلامی و دانشجویان از چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه به صورت مجازی آغاز خواهد شد همچنین فعالیت های کلاسی معارف برای نیمسال اول تحصیلی
۱۴۰۰_۱۳۹۹ در روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به پایان می رسد.فعالیت های کلاسی دروس معارف بصورت مجازی در نیمسال دوم تحصیلی از روز پنج شنبه 23 بهمن ماه ۹۹ آغاز می گردد.

لذا استادان محترم معارف می توانند از روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ به سامانه مراجعه و درس های مجازی مورد نظر خود را به عنوان دوره فعالیت کلاسی برای دانشجویان خود تعریف نمایند. همچنین دانشجویان گرامی، جهت ثبت نام و ورود به دوره های تعریف شده توسط استاد معارف خود از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ می توانند به سامانه مراجعه و گذراندن درس های مجازی را آغاز نمایند.