شرکت کنندگان پویش ملی در بهشت طبق راهنمای زیر اطلاعات بانکیشان را در پروفایل خود ثبت کنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ برندگان پویش ملی در بهشت توجه داشته باشند که راهنمای ثبت اطلاعات بانکی به شرح زیر است:

پس از ورود به سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس www.faragiran.net وارد حساب کاربری خود شوید اگر حساب کاربری ندارید لازم است ثبت نام کنید)