با گذراندن این دروس به این سوال خواهید رسید که علت برخوردهای متفاوت افراد در ارتباط با یکدیگر و در برخورد با مسائل مختلف چیست.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ این درس که یکی از درس‌های دوره توانمندسازی خانواده‌ها و شهروندان در مدیریت بحران کرونا می‌باشد و به جهت توانمندسازی خانواده‌ها طراحی و تولید شده است، توسط دکتر علی صدرا مدرس، پژوهشگر و کارشناس صدا و سیما در زمینه سبک زندگی، دکترای فلسفه علم و روانشناسی علم از دانشگاه A.W.U، در 6 جلسه ارائه شد؛

این درس شامل ارتباط و انواع آن در روابط فردی، مفهوم زمینه‌های طرحواره‌های شناختی، ساختار صحیح کلامی و رفتاری، اصول صحبت کردن فعال، طرحواره ایثار و مهرطلبی ، عدم کفایت و خستگی، تصمیم و ارتباط آن با روابط بین فردی می باشد.

با گذراندن این دروس به این سوال خواهید رسید که علت برخوردهای متفاوت افراد در ارتباط با یکدیگر و در برخورد با مسائل مختلف چیست.