مخاطبین گرامی از طریق این دروس با مهارت های ارتباط مؤثر، عوامل تأثیرگذار بر ارتباط زوجین، با انواع راه های ارتباط کلامی و غیر کلامی، مهارت گوش دادن فعال، مهارت همدلی و سبک های مختلف ارتباطی آشنا می شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ این درس در 6 جلسه توسط استاد میرسبحان سادات طراحی شده است، مخاطبین گرامی از طریق این دروس با مهارت های ارتباط مؤثر، عوامل تأثیرگذار بر ارتباط زوجین، با انواع راه های ارتباط کلامی و غیر کلامی، مهارت گوش دادن فعال، مهارت همدلی و سبک های مختلف ارتباطی آشنا می شوند؛

در این درس مدرس سعی کرده است به خوبی با مثال های روز و کاربردی این مهارت ها را به خوبی آموزش دهد، آشنایی با این مهارت ها به خصوص در شرایط کرونا که ناگزیر ساعت های زیادی را در کنار همدیگر هستید، راهگشای مشکلات ارتباطی شما است.