جشنواره ملی سر انگشتان گره‌گشا با محوریت آموزش و توانمندسازی بانوان برای کسب شایستگی های مادری همراه با ارائه گواهی معتبر آموزشی و جوایز نفیس برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ جشنواره ملی «سرانگشتان گره‌گشا» با محوریت آموزش و توانمندسازی بانوان برای کسب شایستگی های مادری همراه با ارائه گواهی معتبر آموزشی و جوایز نفیس برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار ذکر شده در پوستر را تا تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به آدرس ecnahad.ir/ja-s-gerehgosha ارسال نمایند ویا با شماره ۰۹۰۲۲۶۵۷۷۱۹تماس حاصل فرمایند.