با حضور ریاست مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در برنامه زندگی باد زندگی از شبکه دو سیما اقدامات این مرکز در تبیین جایگاه والای خانواده تبیین خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دکتر فاضلی ریاست مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان فردا ساعت ۱۰:۴۵ صبح در برنامه زنده باد زندگی از شبکه دو سیما با محوریت خانواده و تبیین اقدامات این مرکز نسبت به جایگاه والای خانواده حضورخواهد داشت.