در این همایش، مقاله‌ای تحت عنوان "تجربه زیسته مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در دوران کرونا" توسط دکتر فاضلی ریاست مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، و دکتر مرادی مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دومین همایش ملی "تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در سطح آموزش عالی: سیاست ها، ارزش یابی ها و درس‌های عملی"  با مشارکت معاونت آموزشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، حمایت معنوی انجمن علمی یادگیری الکترونیکی، به میزبانی دانشگاه الزهرا در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد.

در این همایش، مقاله ای تحت عنوان"تجربه زیسته مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در دوران کرونا" توسط دکتر فاضلی ریاست مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، و دکتر مرادی مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ارائه شد که به عنوان مقاله برتر این همایش برگزیده شد. در ادامه خلاصه‌ای از مقاله ارائه شده است و برای مطالعه اصل مقاله می توان از پیوست فایل کامل مقاله را دانلود کرد.

با شیوع ویروس کرونا یا بیماری کوید ۱۹ در جهان، به علت سرعت بالای انتقال آن با گذشت زمانی کوتاه، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی فعالیت‌های حضوری تمام مقاطع تحصیلی را پیش گرفتند و به روش‌های نوین آموزشی با تاکید بر برگزاری فعالیت‌هایی بر بستر ابزارهای آموزش الکترونیکی روی آوردند. هدف از این تجربه‌نگاری، بررسی عوامل موثر بر بهبود فرآیند آموزش مجازی می‌باشد که با هدف ارائه تجارب زیسته مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در بحران کرونا انجام شده است. در دنیای کنونی، نقش استفاده از فناوری به عنوان مؤلفۀ اصلی توسعه در عرصه آموزش مطرح شده و برخورداری از فناوری‌های نوین در این عرصه، عامل اصلی برتری و تمایز موسسات آموزشی و مراکز علمی و در نهایت جامعه و کیفیت زندگی شده است.

در مواجه با بحران کرونا همه بخش‌های آموزشی سراسر جهان نگاهشان را به راهکارهای آموزش و یادگیری الکترونیکی و متخصصین و تلاشگران این حوزه دوخته‌اند. در ایران نیز مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به‌عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش مجازی کشور، زمینه ایجاد تحول همه‌جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی و نوع ارائه آن را فراهم آورد و با برنامه‌های راهبردی و تحول‌آفرین، امکان کسب شایستگی‌های لازم و تکوین و تعالی آموزشی_تربیتی مخاطبین خود را فراهم ساخت. در این راستا با طراحی چهار آموزشکده دینی_معرفتی، فرهنگ_سیاست، مهارتی، هنر_رسانه و با تغییر در سه حوزۀ شناخت، نگرش و مهارت مخاطبین خود در صدد تحقق این هدف متعالی و مهم می‌باشد.

این مرکز در بحران کرونا به روش‌های متفاوتی در حوزه آموزش مجازی از جمله ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان، کارمندان، اساتید، معلمان و... رشته های مختلف  با استفاده جديدترين استانداردهاي نوین آموزش مجازی، بروزرسانی و ارتقاء بینش، دانش و مهارت نیروی انسانی اعم از اساتید، دانشجویان، مدیران و کارمندان و... ، استفاده از فضای الکترونیکی جهت ارائه خدمات آموزشی_تربیتی به دانشگاهها، ادارات، سازمان‌ها و ارزشیابی مداوم محتواهای آموزشی از طریق بازخوردهای حاصل از دانشجویان، اساتید و صاحب‌نظران نقش‌آفرینی داشته است.