اولین همایش ملی «یادگیری سیار، از نظر تا عمل» از سوی هسته پژوهشی یادگیری سیار با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در 29 و 30 بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود

نظر به اهمیت و ضرورت ارائه آموزش‌های مجازی در بحران کنونی کشور، برگزاری این همایش و بهره‌مندی از نتایج تحقیقات اساتید و پژوهشگران این حوزه می‌تواند در نحوۀ برنامه‌ریزی و رویارویی با این چالش جدید و ارتقای کیفیت آموزش در کشور گام مؤثری بردارد.
محورهای همایش به مباحثی مانند مبانی نظری، الگوها، زیرساخت ها، استانداردها، سیستم های مدیریت آموزشی، چالش ها و راهکارهای رفع آنها و سایر مباحث مرتبط با یادگیری سیار و خصوصاً کاربرد این فناوری در شرایط بحرانی حاضر می پردازد. امیداست علاقمندان و صاحبنظران با ارسال مقاله و یا برگزاری کارگاه ها، دبیرخانه همایش را برای نیل به اهداف همایش یاری کنند.
آخرین زمان ارسال مقالات: 30 دی ماه 1399
زمان برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن ماه 1399