درس مدیریت هیجان در حوزه دروس مهارتی منتشر می شود.

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ درس جدید این مرکز در حوزه مهارتی منتشر می شود.

درس مدیریت هیجان در 6 جلسه با تدریس استاد محمدجواد خدادادی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ضبط شد و بزودی بر روی سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.