مهارت هایی که یاد خواهید گرفت


مدرسین برجسته مدرسه مجازی تابستانه

مخاطبین دوره های مجازی تابستانه

جوانان با میانگین سنی 18تا 28 سال

شامل دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، جوانان و کلیه متقاضیان ورود به بازار کار، بدون در نظر گرفتن جنسیت، سطح تحصیلات و محل زندگی

افراد بزرگسال با میانگین سنی 29سال به بالا

شامل کلیه ی شاغلان و کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی، استادان، کلیه والدین فراگیران و علاقه مندان