ممرکز آموزش مجازی دانشگاهیان از سه درس مهارتی خود رو نمایی خواهد کرد

به گزارش ماوا; مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان از سه درس حوزه مهارتی با عناوین مدیریت راهبردی و فرهنگی، هلال احمر، مهارت مدیریت استرس رونمایی خواهد کرد